„Ясна книга“ ООД събира определен тип лични данни, съобразявайки се напълно с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25.05.2018.

Лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице. Личните данни, които събираме, се използват за обработка на поръчки, плащания, доставки и за осигуряване на индивидуално пазаруване, за отговор на заявка и потвърждение по електронна поща, също за предоставяне на промоционални оферти, изпращане на маркетингови новини и информация за промоционални оферти. Използваме лични данни като: име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, също и други данни, които биха могли да Ви идентифицират пряко или непряко.

Декларация за поверителност дава информация как и какви данни събираме и как и защо използваме вашите лични данни. Описва и възможностите, които предоставяме, за да имате достъп, да актуализирате или по друг начин да поемете контрол върху личните ви данни, които обработваме.

„Ясна книга“ ООД (наричано по-долу „Търговеца“) събира и може да използва информацията на регистрираните потребители, както и на тези, които са направили поръчка през сайта на yasnakniga.com, единствено за рекламни цели и директен маркетинг, свързани единствено и само със сайта на търговеца.

Данните, събирани от търговеца, включват име, фамилия и актуален имейл адрес. Данните, събирани от търговеца при поръчка, включват име и фамилия, актуален адрес, имейл адрес, телефон, като от гореизброените търговецът си запазва правото да разполага единствено с имейл адреса на потребителя за целите на разпращане на търговски съобщения от „Ясна книга“ ООД.
Като регистриран потребител Вие можете във всеки един момент да коригирате, актуализирате или изтривате Вашите лични данни, като влезете във Вашия профил. При поискване може да получите резюме на Вашите лични данни, които пазим. Във всеки един момент при поискване можем да коригираме или премахнем Вашата лична информация.

Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Tърговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Tърговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

С предоставянето на личните Ви данни, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години. В случай че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването им.

За въпроси, свързани с политиката ни за поверителност, използвайте формата за контакт на yasnakniga.com или се свържете с нас на посочения в сайта телефон или адрес.