I. Общи приложения:

 1. Електронният магазин yasnakniga.com е собственост на фирма „Ясна книга“ ООД, ЕИК: 203630038, адрес: гр. Варна, ул. „Екатерина Симитчиева“ № 6, ет. 5, офис 15, телефон: 0888326809 и електронна поща: hello@yasnakniga.com. 
 2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Търговецът предоставя стоки (книги) на потребителите/клиентите си посредством форма за онлайн поръчка на www.yasnakniga.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Поръчване“ потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.yasnakniga.com, не представляват правно обвързваща оферта, а са онлайн каталог на цялата продуктова линия на търговеца. 
 4. След избор на бутона „Поръчване“ потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в тяхната количка. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. 
 5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица търговецът уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на телефонен номер. В случай че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 
 6. Договорният език е български. 
 7. Цените, посочени в сайта, са в български левове (BGN) и включват ДДС. Търговецът има право да променя цените по всяко време без предварително уведомяване на Потребителите. Цената за доставка се изчислява допълнително и автоматично по време на поръчката. Транспортните разходи са за сметка на клиента. 
 8. Използвани термини:
  8.1. Под „Търговец“ се разбира „Ясна книга“ ООД. 
  8.2. Под „Потребител/клиент“ се разбира всеки, който е заредил в интернет страницата (името на сайта) на своя компютър.
  8.3. Под „Поръчка“ се разбира избраните стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
  8.4. Интернет сайтът www.yasnakniga.com и прилежащият към него интернет магазин www.yasnakniga.com/magazin е собственост на търговеца, чиито данни са посочени в точка 1 от настоящия документ.  
 9. Условия за доставка и срокове:
  9.1. В страната книгите се доставят с куриерски фирми „Еконт Експрес“ ООД и „Спиди“ АД по избор на потребителя. Срокът за доставка е 1 – 4 дни. Официалните неработни дни не се включват в посочените срокове.
  За чужбина доставките се извършват от „Български пощи“ ЕАД по ценоразпис и със срокове съгласно общите условия на „Български пощи“ ЕАД или с „Еконт Експрес“ ООД и „Спиди“ АД до някои европейски страни според ценоразписа на куриерските фирми. В случай че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.
  9.2. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
  9.3. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.
  9.4. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
  9.5. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
  9.6. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
  9.7. В случай на несъответствие или повреда клиентът може да върне закупената стока в срок от 14 календарни дни. Разходите по куриерските услуги в този случай се поемат от потребителя/клиента.

III. Права, задължения, отговорности

 1. Потребителят има право:
  10.1. Да разглежда и поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.yasnakniga.com/magazin при спазване на настоящите Общи условия;
  10.2. Да прави промени в личните си данни или да изисква неговият потребителски профил да бъде закрит;
  10.3. Да се информира за състоянието на своята поръчка;
  10.4.  Да упражнява право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Търговеца, за които правото на отказ от договора е приложимо. 
 2. Потребителят се задължава:
  11.1. Да посочи точни и валидни име, телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция; 11.2. Да заплати цената на поръчката си според обявените в настоящите Общи условия начини;
  11.3. Да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна;
  11.4. Да получи стоката;
  11.5. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
 3. Права и задължения на Търговеца:
  12.1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги;
  12.2. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Търговеца, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта;
  12.3. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез yasnakniga.com;
  12.4. След получаване на плащането Търговецът се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за изправност всеки артикул, преди да бъде изпратен.
  12.5. Търговецът има право да изпраща до потребителя нюзлетър-и /newsletters/, за получаването на които потребителят се е абонирал.

IV. Лични данни

ВАЖНО: „Ясна книга“ ООД събира определен тип лични данни, съобразявайки се напълно с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25.05.2018.

 1. Търговецът събира и може да използва информацията на регистрираните потребители, както и на тези, които са направили поръчка през сайта на yasnakniga.com, единствено за рекламни цели и директен маркетинг, свързани единствено и само със сайта на търговеца.
 2. Търговецът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.
 3. Данните, събирани от Търговеца, включват име, фамилия и актуален имейл адрес. Данните, събирани от Търговеца при поръчка, включват име и фамилия, актуален адрес, имейл адрес, телефон, като от гореизброените Търговецът си запазва правото да разполага единствено с имейл адреса на потребителя за целите на разпращане на търговски съобщения от „Ясна книга“ ООД.
 4. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 5. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 6. Потребителят може да се отпише във всеки един момент от бюлетина на „Ясна книга“ ООД през съответния линк в края на всяко рекламно съобщение.

V. Изменения

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия на основание промени в законодателството. Търговецът се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на Потребителя да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Търговецът има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VI. Прекратяване

 1. Настоящите Общи условия и договора между Потребителя и Търговеца се прекратяват в следните случаи:
  20.1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  20.2. По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  20.3. Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  20.4. При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  20.5. При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  20.6. В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на „Ясна книга“ ООД. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  20.7. В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

VII. Други условия

 1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 
 2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп и използвайки този уебсайт, се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общите условия за ползване. Ако не сте съгласни с условията, моля, не използвайте уебсайта.